Tepelná Čerpadla vzduch - vzduch a vzduch / vzduch - voda

Princip tepelná čerpadla vzduch - vzduch

Klimatizace,   které jsou  vybaveny tepelným čerpadlem,  mohou pracovat i reverzibilně
(na principu   tepelného čerpadla vzduch  -  vzduch)  a  „nízkopontencionální“   teplo  z
v nějšího  prostředí „ přečerpávat“ do prostředí vnitřního a tím vytápět danou místnost.
Při funkci topení přepne čtyřcestný ventil okruh (z chlazení na topení), čímž se z vnitřní
(výparníkové)jednotky stává kondenzátor a z vnější kondenzátorové jednotky výparník.
Tím  pak  horké páry  nejdou  do  kondenzátoru,  ale  do  výparníku.  Při topení se využí-
vá  principu  tepelného  čerpadla,  kde se  zbytkové  teplo na výměníku  vnější jednotky
odebere a  odešle  na  výparník vnitřní jednotky. Jde o velice efektivní moderní metodu
vytápění.

Volba Tepelná Čerpadla vzduch - vzduch

Většina  klimatizací společností  LG , Toshiba,  Haier,  Midea,  Artel  a Airland umožňují
provoz  tepelné čerpadlo vzduch - vzduch, nejvíce se hodí všechny  klimatizace které
mají invertor. Tyto klimatizace mají nejvyšší účinost a proto jsou v hodné jako Tepelná
Čerpadla vzduch - vzduch.
Invertní jednotky LG dosahují úspory  energie ve  výši cca 44% ve    srovnání s  normálním
typem jednotky. Na rozdíl od  běžných klimatizačních  jednotek, jsou  klimatizační jednotky
invertorového typu vybaveny regulací  otáček  kompresoru pro  přizpůsobení  podmínkám
chlazení a vytápění. Jakmile dosáhne teplota v místnosti  vámi  požadované  úrovně,  začnou
pracovat  klimatizační jednotky invertorového typu v režimu pomalých  otáček  kompresoru a
udržují   požadovanou  úroveň  teploty,  čímž  dochází  k úsporám energie ve výši cca 44% ve
srovnání s normálním typem jednotky.

Tepelná Čerpadla vzduch - voda

V tomto případě je venkovní jednotka,  umístěná mimo vaši  nemovitost, nasává vzduch,
ze  kterého  odebírá teplo,  aby  jej následovně  vypustila  do okolního prostředí. Vnitřní
jednotka je umístěná v objektu a zabezpečuje výrobu topné vody a teplé užitkové vody.

Tepelná Čerpadla vzduch voda LG prospekt ke stažení zde:
Tepelná Čerpadla vzduch voda Toshiba prospekt ke stažení:
Tepelná Čerpadla vzduch voda Toshiba ceník ke stažení:
Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení!
Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí – v tomto případě ze vzduchu a transportuje
ho  do  prostoru bytu,  rodinného  domu  nebo  kanceláře. Využívá se pro topení, ohřev užitkové
vody  a  případně  i  pro chlazení.  Provoz  tepelného čerpadla je ekonomičtější a levnější oproti
jiným  zdrojům  tepla díky  principu transportu, nikoliv přeměny tepla např. spalováním. Sluneční
záření jako  trvale  obnovitelný zdroj energie stále ohřívá atmosféru.  Nízkoteplotní energie vzdu-
chu je tepelným čerpadlem přeměněna na vyšší hladinu a akumulována do vody, kterou je mož-
no následně plně využít pro vytápění a ohřev.

Již řadu let dodává společnost Toshiba technologii tepelného čerpadla nejvyšší kvality. Dlouho-
letý vlastní  výzkum a vývoj invertorové  technologie,  optimalizace  řízení výkonu a využití špičko-
vých vlastností původního dvojrotačního vačkového kompresoru – to jsou hlavní atributy a mílové
kroky k energeticky nejúspornějšímu provozu. Výsledkem  je  zařízení, které produkuje pouze ta-
kový výkon,  který  je  právě  potřeba. Při jmenovitém výkonu dosahuje zařízení Toshiba hodnoty
4,66 (COP), při částečném zatížení dosahuje koeficient využití energie až hodnoty 9!

Tepelné čerpadlo Toshiba vám přináší neuvěřitelné možnosti. Můžete ho instalovat samostatně
nebo společně s klasickým zdrojem vytápění – kotlem (plyn, olej, dřevo atd.). Při použití fain-coil
jednotek namísto radiátorů si můžete v létě užívat komfortu klimatizované místnosti.(jednotky fan
coil obsahují ventilátor  a  výměník, kterým cirkuluje topná nebo chladící voda. Z fan-coil jednotky
je vyveden odvod kondenzátu.).  Příprava teplé  užitkové vody v zásobníku  je zcela nezávisle na
režimu chlazení nadále v provozu dle nastavených parametrů.

Komponenty tepelného čerpadla vzduch - voda Toshiba
Toshiba tepelné čerpadlo vzduch-voda je koncipován jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorová část
a kondenzátor) a vnitřní jednotky v podobě hydro-boxu.  Na tento  hydrobox  jsou připojeny všechny ostatní potřebné části sy-
stému (např. ohřívač teplé vody, radiátory, podlahové vytápění apod.)

Venkovní jednotka – TOSHIBA Super Digital Inverter: Úkolem venkovní jednotky je získat tepelnou energii ze vzduchu a
předat  ji dále  do  hydroboxu pomocí  chladícího  okruhu.  Toshiba používá modifikaci ověřených venkovních jednotek Super
Digital Inverter série 4. Jedná se o zařízení s extrémně tichým  provozem, plným frekvenčním řízením otáček a s dvojrotačním
vačkovým  kompresorem  bez  vibrací  a  chvění.  Plné využití IPDU  invertorového řízení přináší extrémně vysokou účinnost a
nízkou  spotřebu  energie.  Široké  možnosti  pro  montáže přináší maximální délka rozvodů 30 m mezi venkovní jednotkou a
hydro-boxem.  Hranice  provozních  teplot  jsou  pro vytápění od -20°C do 25 °C, pro chlazení od 10 °C do 32 °C a pro ohřev
užitkové vody od -20°C do 42 °C. Maximální délka potrubí mezi venkovní jednotkou a hydroboxem je 30 m.

Hydro-box pro vnitřní instalaci: V hydro-boxu dochází k ohřevu vody přenosem tepelné energie z okruhu venkovní jednotky
a chladiva prostřednictvím deskového výměníku. Takto lze dosáhnout teploty vody až 55°C. Mimo deskového  výměníku obsa-
huje hydrobox také oběhové čerpadlo topení, expanzní nádobu, ovladač a přídavné elektrické topení. Integrovaný řídící systém
ovládá všechny ventily, čerpadla a další části systému, např. i ty, které zajistí plný provoz topné soustavy při velmi nízkých teplo-
tách.

Teplovodní zásobník (Bojler): Zásobník z ušlechtilé oceli je opatřený tepelnou izolací a tepelným výměníkem, který je optimalizo-
ván pro tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelný  výměník  je  naddimenzován  aby  bezpečně  přenesl  energii  z primárního
vodního  okruhu  o  teplotě  55°C  a ohřál teplou užitkovou vodu.  Zásobník je vybaven potřebnou regulací - teplotním senzorem,
bezpečnostním tepelným čidlem a přídavným elektrickým topným registrem.

Ovládání: Dálkové ovládání je integrováno v hydro-boxu a řídí veškerý provoz a funkce tepelného čerpadla vzduch-voda. Zá-
kladním prvkem je velký, dobře čitelný LCD-displej, který podává informace o aktuálních provozních a požadovaných hodnotách.
V ovladači je integrován týdenní časovač, kteří zajišťuje komfort přeprogramování zapínání a vypínání zařízení a provoz týdenního
režimu  dle  požadavků  uživatele.  Další výbavou řídícího systému jsou funkce nočního útlumu, protimrazová ochrana, preference
ohřevu  teplé  vody  (boost)  stejně  jako  funkce ochrany proti šíření bakterie legionely. V případě potřeby je možno k stávajícímu
ovladači na hydro-boxu instalovat ještě druhý paralelní ovladač (např. instalovaný přímo v obytné části domu).

Základní přednosti tepelného čerpadla vzduch - voda Toshiba
Při investici do tepelného čerpadla se nejedná pouze o optimalizaci pořizovacích nákladů. Výrazný  vliv  na zhodnocení investic
mají provozní náklady, které by měly být co nejnižší. Vysoká flexibilita a možnosti řízení jsou další podstatná kriteria volby. Až po
zvážení všech těchto hledisek je možné se správně rozhodnout.
TOSHIBA – jednička na poli úspor energie
Extrémně vysoká účinnost je  hlavní předností, která  byla u invertorových zařízení Toshiba mnohokrát oceněna a díky níž se tato
zařízení řadí k absolutní světové špičce. Kvalitu tvoří dokonalost detailů a jejich souhra – stejnosměrný dvojrotační vačkový kom-
presor, hybridní plně invertorový řídící systém, optimální využití vlastností chladiva R410A, stejnosměrné motory ventilátorů a více.
2 okruhy s různým nastavením
Řídící systém umožňuje ovládání až 2 topných okruhů v rámci topné soustavy, např. okruhy pro radiátory, podlahové vytápění nebo
fan-coil jednotky.
Funkce chlazení
Při instalaci fan-coil jednotek namísto radiátorů umožňuje systém také provoz chlazení.
Ovládání až 2 čerpadel v okruhu
Standardně umožňuje řídící systém ovládání oběhového čerpadla v Hydro-boxu a dalšího paralelního čerpadla v okruhu cirkulační
vody. (Druhé čerpadlo je též možno použít např. při velmi dlouhém rozvodu potrubí).

Klimatizace Tepelná Čerpadla Vzduchotechnika  Kontakt  ReferenceZdroj: www.tzb-info.cz
klimatizace do bytu - LG
Klimatizace LG , klimatizace Toshiba , klimatizace do bytu , montáž klimatizace , plnění autoklimatizace , klimatizace do kanceláře , klimatizace do serverovny , servis klimatizace ,
údržba klimatizace , klimatizace , LG , Toshiba , masáže praha , masáže praha 4 , rekuperační jednotky , Tepelná čerpadla , Tepelná čerpadla vzduch vzduch , Vzduchotechnika
Autodoprava Vnitrostátní autodoprava Masáže , Odvlhčovače vzduchu , Čističky vzduchu , fancoily , Tepelná čerpadla vzduch voda , Haier , Midea , Gea , Remak , Alteko , Frost
Větrání , Chlazení , Vzduchotechnika Remak Alteko , Artel , Klimatizace LG , klimatizace Toshiba , Odtahová služba , čištění autoklimatizace , Odtahová služba praha