Vítáme Vás na stránkách firmy Petr Wenzel

Naše firma se specializuje na dodávku,prodej,montáž a servis klimatizace,vzduchotechniky,
čístiček vzduchu,odvlhčovačů vzduchu,tepelných čerpadel,chladičů kapalin a fancoilů.
Filozofií naší firmy je poskytovat kompletní služby zákazníkům v oblasti Klimatizace,
Vzduchotechniky,Větrání,Chlazení a Technických Zařízeních Budov. Hlavní důraz klademe
na odbornost, kvalitu a rychlost poskytovaných služeb.
Klimatizace LG,Toshiba,Midea,Haier,Artel.Vzduchotechnika Remak a Alteko.
Čističky vzduchu-Indest.Odvlhčovače vzduchu-Aerial.
Tepelná čerpadla , chladiče kapalin a fancoily-Galetti a Gea

Hezký den přeje Petr Wenzel
Seo servis
chiler-Crown-Plaza-klimatizace
klimatizace LG
klimatizace-Brno Artcool LG 3
Vzduchotechnika-Klokan
vzduchotechnika-Brno-VZT
klimatizace-troja
crown-Plaza-fancoil
klimatizace montáž
crown-plaza-vrtulnik-klimatizace

Klimatizace do bytu

Klimatizace do bytu - Princip

Klimatizace do bytu je zařízení sloužící k tepelné úpravě a filtraci vzduchu v místnosti, zejména však slouží k ochl-
azování vzduchu, popř. k  odvlhčování či vytápění (pokud  je  klimatizace vybavena tepelným čerpadlem ).
Systém chlazení  klimatizace do bytu funguje na principu  chladničky.  Chladnička odebírá teplo chlazenému pro-
storu a následně ho uvolňuje do místnosti (nejčastěji výměníkem na zadní straně). Z jednodušeně řečeno - z jednoho
prostoru (místnosti bytu, serverovny, kanceláře) teplo odebírá a do druhého (ven) jej předává.

Části klimatizace do bytu

Klimatizace do bytu se skládá z venkovní jednotky, která obsahuje venkovní výměník, kompresor, elektrické silové
části a z vnitřní jednotky, která obsahuje vnitřní výměník, ventilátor, ovládací elektroniku.Tyto jednotky jsou navzájem
propojeny Cu potrubím pro chladící médium a elektrickým vodičem. Toto uspořádaní je nejběžnější.
Klimatizace do bytu, které jsou vybaveny tepelným čerpadlem, mohou pracovat i reverzibilně (na principu tepelného
čerpadla vzduch - vzduch) a „nízkopontencionální“ teplo z vnějšího prostředí „přečerpávat“ do prostředí vnitřního a tím
vytápět danou místnost.

Montáž klimatizace do bytu

Co je dobré uvádět pro rychlé vypracování návrhu montáže klimatizace do bytu

1)- typ klimatizace (nástěná, kazetová, podstropní,atd.)
2)- velikost místnosti v m2, výšku, počet pokojů u jednotlivých pokojů erientaci na světovou stranu?
3)- vzdálenost vnitřní jednotky od venkovní jednotky? ( délka potrubí )
4)- jak se potrubí povede? ( většinou el.lišta nebo ve zdi )
5)- jakým způsobem se bude řešit odvod kondenzátu z vnitřních jednotek? ( většinou samospádem, pokud nelze samospádem,tak čerpadlem)
6)- vzdálenost  přívodu elektřiny od vnitřní  (popř. venkovní ) jednotky?
7)- kde bude umístěna venkovní jednotka? (  balkon, střecha, nebo konzole na zeď)
8)- v jaké výšce bude venkovní jednotka?
9)- počet prostupů zdí a tlouška zdi?
10)- předpokládaný počet osob a výkon spotřebičů?
11)- kolikáté patro?
12)- dům či byt?
13)- město?
Poskytujeme kompletní servis v oblasti klimatizací do bytu – zde je 5 důvodů pro spolupráci s námi:
 •     přijedeme k vám a navrhneme nezávazně a zdarma ideální řešení klimatizace!
 •     bude-li cena vyšší než od konkurence, pak společně posoudíme kvalitu použitých materiálů
 •     součástí nabídkové ceny je montáž, stavební práce a úklid do původního stavu
 •     u klimatizací LG a Haier garantujeme 3 roky záruky - u LG jen  na kompresor! Ostatní klimatizace 24 měsíců.
 •     poskytujeme rychlý záruční, pozáruční i pravidelný servis
  
    * hledejte klimatizaci, která má tichý provoz
    * volte ekonomický a ekologický provoz klimatizace
    * vybírejte u odborníků, vybírejte ze široké nabídky výkonových a designových variant klimatizací!

Klimatizace do bytu

Jako klimatizace do bytu je idealní klimatizace Toshiba i LG. Klimatizace do bytu je idealní klimatizační jednotka
s invertorem a filtrací vzduchu. Jednotka může být single (jedna vnitřní a jedna venkovní) nebo multi (jedna venkovní až 9
vnitřních - LG). Klimatizace LG a Toshiba Multi nabízejí vnitřní jednotky nástěnné, kazetové, mezistropní. LG Multi
navíc nabízí vnitřní klimatizační jednotky Artcool které jsou idealní jako klimatizace do bytu, protože mají barevné vý-
měnné barevné panely.

Klimatizace do serverovny

Jako klimatizace do serverovny je třeba dát jednotku která má invertor. Pokud trváte na levnější variantě pevné otáčky
kompresoru musí mít klimatizační jednotka zimní výbavu (regulace otaček ventilátoru venkovní jednotky a ohřev oleje
v kompresoru). Invertor má vyšší životnost a účínnost. Do serverovny je ideální Toshiba i LG nejlépe je chladící
výkon naddimenzovat pro případnou rezervu, případně rozdělit na dvě jednotky, vpřípadě že jedna přestane fungovat druhá
ji nahradí.

9 tipů na co nezapomenout při výběru klimatizace do bytu

1. Vzhled klimatizace do bytu

Klimatizace do bytu je zpravidla výrazným doplňkem interiéru, takže řada zákazníků nevybírá jen podle ceny a výkonu, ale i podle
vzhledu. Každý z nás asi zná standardní nástěnné klimatizační jednotky v bílém provedení, které jsou umístěny pod stropem.

Klimatizace LG idealní klimatizace do bytu
Jedničkou na trhu vzhledově atraktivních nástěnných klimatizací je bezesporu firma LG. Velmi
populární je modelová řada ART COOL MIRROR. Jedná se o nástěnnou klimatizaci, jejíž obdélníkový
vzhled je orámován matně kovovými lištami a výplň si můžete zvolit dle svého výběru. Obdivo-
vatele pravidelných tvarů jistě zaujme ART COOL PANEL. Také u této nástěnné klimatizační jedno-
tky ve tvaru čtverce si můžete vybrat z různého barevného provedení. Pro nejnáročnější zákazníky
je zde ART COOL GALLERY. U této čtvercové jednotky, která vzhledem připomíná obraz, si také mů-
žete zvolit výplň podle svého přání.

2. Výkon klimatizace do bytu

Výkon klimatizace do bytu je základní parametr při výběru klimatizační jednotky. Čím je větší místnost, kterou chcete chladit nebo
vytápět, tím samozřejmě musí být větší výkon klimatizační jednotky. Jako orientační vodítko vám poslouží naše www stránky, kde
najdete orientační volbu výkonu klimatizace. Pří výběru vám rádi pomůžeme.


3. Spotřeba elektrické energie a náklady na provoz klimatizace do bytu

Pro provoz klimatizace do bytu je zapotřebí elektrická energie a již při pořizování je vhodné zvažovat náklady na provoz. Jednoduše
se dá říci, že čím lacinější klimatizace do bytu, tím má klimatizace v bytě větší spotřebu. Nejnižší spotřebu mají klimatizace s kom-
presorem řízeným invertorem.


4. Složení klimatizační jednotky do bytu

Klimatizace do bytu se skládá ze dvou hlavních dílů. Vnitřní klimatizace, která je umístěna v bytě a venkovní jednotky, která je umí-
stěna venku. Vnitřní a venkovní klimatizace je spojena Cu potrubím, dále pak napájecím a stíněným komunikačním kabelem.
Potřebujete-li klimatizovat více místností je vhodnější pořídit multisplitovou jednotku. To znamená, že máte klimatizaci rozvedenou
např. do pěti místností v bytě a máte jednu venkovní jednotku.


5. Umístění  vnitřní a venkovní jednotky a provedení rozvodů do bytu
Vnitřní klimatizaci je vhodné umístit tak, aby ochlazovaný vzduch mohl bez překážek proudit po místnosti v bytě. Přitom by chladný
vzduch neměl přímo foukat na osoby v místnosti. Venkovní jednotka se umísťuje dle možností a požadavků majitele nebo provozova-
tele budovy, tak aby co nejméně narušovala její vzhled. Běžně se kondenzační jednotky umísťují na konzole, které se připevňují k fa-
sádě domu, mohou být na balkóně, na střeše nebo i na zemi. Pokud by umístění na fasádě domu bylo rušivé nebo je venkovních je-
dnotek více, mohou být umístěny na nevyužívanou půdu. Pokud uvažujeme, že klimatizace bude hlavně chladit tak je vhodné venkovní
klimatizační jednotku umístit víš než vnitřní. Pokud bude hlavně topit tak je vhodné venkovní klimatizační jednotku umístit níž než vnitřní.

6. Odvod kondenzátu z klimatizace do bytu
Při chlazení vzniká ve vnitřní jednotce vodní kondenzát, který musí být odváděn. V ideálním případě je odvod zajišťován samospádem.
U složitějších instalací samospád nelze použít a do vnitřní jednotky se musí umístit čerpadlo, které kondenzovanou vodu vytlačí.

7. Klimatizace do bytu jako topení
Naprostá většina moderních klimatizací do bytu umožňuje kromě chlazení i topení. Klimatizace do bytu je totiž vlastně tepelné čerpadlo vzduch vzduch.
Díky možnosti topení se v našich zeměpisných šířkách stává z klimatizace univerzální přístroj použitelný po celý rok. V létě použijete klimatizaci k chla-
zení. Na jaře či na podzim si můžete přitopit, některé jednotky s invertorem topí do -15°C

8. Co všechno klimatizace do bytu umí
Moderní klimatizace do bytu jsou vybaveny řadou funkcí a záleží jen na vás, které funkce budete chtít využívat.
Pro příklad se můžeme podívat na některé funkce klimatizací LG. Topení a využití 24 hodinového časovače.
Díky časovači můžete naprogramovat požadovanou teplotu a po příchodu do svého domu, již máte požadovaných
21°C. Další užitečnou funkcí je autorestart, kdy se vám jednotka po výpadku proudu vrátí do původního na-
stavení. Funkce sleep vám při spánku sníží teplotu (při topení) nebo zvýší teplotu (při chlazení) a tím
snižuje provozní náklady. Při stisknutí tlačítka Jetcool se spustí intenzivní chlazení, aby byla místnost
co nejdříve vychlazena.Nastavitelné lamely umožňují usměrnit vyfukovaný vzduch požadovaným směrem a funkce
swing mění pravidelně nastavení lamel a umožňuje stejnoměrné ochlazování vzduchu v celé místnosti. Čistička
vzduchu NEO-PLASMA - systém pro čištění vzduchu, Odvlhčování vzduchu.

9. Záruka a servis klimatizace do bytu

Stejně jako v jiných oborech je i v segmentu klimatizací do bytu  řada různých produktů a firem, které je prodávají a instalují.
Při volbě
klimatizace do bytu  si můžete vybrat z produktů známých světových značek, ale setkáte se i s výrobky, jejichž značky vám nebudou známé.

Typy klimatizací do bytů
Nástěnná klimatizace
Nástěnné klimatizace do bytu lze snadno nainstlovat do malého prostoru, vyznačují se výjímečně vysokým chladícím výkonem.
K dalším vlastnostem patří nízká hlučnost.
Podstropní , parapetní klimatizace
Podstropní  /  parapetní  klimatizace do bytu  v závislosti, kolik  místa  máte k dispozici,mužete  tyto jednotky  instaloval  pod
strop, nebo na podlahu. Směr  vertikálního  proudění chladného vzduchu mužete nastavit pomocí dálkového ovladače.
Kazetová klimatizace
Kazetové klimatizace do bytu se montují pod strop, používají se zejména v luxusnějších domácích aplikacích, nebo pro komer-
ční potřeby, např. v restauracích,obchodech a konferenčních místnostech.
Kanalová-mezistropní do VZT klimatizace
Kanálové bytu do klimatizace - díky ukrytí ve stropě je tento typ vhodný k používání v  místnostech, kde je vyžadována sdruže-
ná,nebo individuální  klimatizace  pro budovy s mnoha místnostmi, nebo halami, např. restaurace, koncertní síně a ho-
tely.Instalace těchto  jednotek nepřekáží ani umístění  svítidel ani  uspořádaní  místností:prostřednictvím instalace růz-
ných výustek lze snadno provést renovaci  interieru.
Okenní klimatizace
Klimatizace LG okenního typu nejsou jen stylové, ale nabízejí také celou řadu funkcí, jako jsou dálkový ovladač, doty-
kové elektronické ovládací prvky a antikorozní úpravu Gold Fin na venkovním chladícím systému. Všechny  okenní kli-
matizace LG lze snadno namontovat, protože většina modelů se dodává s výsuvným podstavcem: proudění   vzduchu
je přesně řízeno systémem čtyřcestného naklápění žaluzií.
Multi klimatizace
Tyto  klimatizace  do bytu jsou nejideálnější pro rodiné domy,neboť se tak vyhnete nevzhledným instalacím několika venko-
vních jednotek na venkovní fasádě vašeho domu. Jedním přístrojem ochladíte až 9 pokojový byt,nebo dům.

Klimatizace HAIER

Haier Group
Společnost Haier Group byla založena v roce 1984 se sídlem v Qingdao, provincie Shangdong,
Čína. V roce 1984 vyráběla společnost Haier pouze jeden model ledničky, dnes
je to jeden z vedoucích světových výrobců domácích spotřebičů. Pod vedením předsedy
představenstva pana Zhang Ruimina, Haier vyrábí domácí spotřebiče v 15 000 různých
specifi kacích v 96 kategoriích. Výrobky společnosti Haier se prodávají ve více jak 100
zemích po celém světě.
Haier má více jak 240 poboček, 110 designových center, továren a obchodních společností.
Celosvětově zaměstnává přes 50 000 zaměstnanců. Haier se zaměřuje na průmysl
včetně technologického vývoje, výrobu, obchod a fi nanční servis.
Celosvětový obrat společnosti Haier dosáhl v roce 2005 103,4 miliard RMB (cca. 413
miliard Kč). Haier Electronics Group Co., Ltd. (HKG:1169), pobočka společnosti Haier
Group, je zaevidována na Hongkongské burze. Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690),
je pobočkou společnosti Haier a je zaevidována na Šanghajské burze cenných papírů.
12. srpna 2005 byla podepsána smlouva s Pekingským organizačním výborem pro
olympijské hry (BOCOG) v Qingdau, která ustanovila společnost Haier ofi ciálním sponzorem
Pekingských olympijských her v roce 2008 v dodávkách bílé techniky domácích
spotřebičů a klimatizace.
Neporovnatelná nabídka produktů domácích spotřebičů
Rozsah produktů společnosti Haier sahá od ledniček, chladicích vitrín, klimatizačních zařízení, praček,
televizorů, mobilních telefonů, systému  domácího kina,  počítačů, ohřívačů vody,  DVD přehrávačů po
integrovaný nábytek.  Z uvedených produktových řad je devět na prvním  místě  na  domácím  čínském
trhu, tři jsou mezi prvními třemi v dané kategorii ve světě. Haier má také světové prvenství v technologi-
ckém oboru inteligentního integrovaného bytového nábytku, síťových domácích spotřebičů, digitalizova-
ných a širokopásmových integrovaných okruhů.
Do dubna 2006 získala společnost Haier Group 6 189 certifi kovaných technologických patentů a 589 práv
k softwarovému duševnímu vlastnictví.  Společnost Haier podala  návrh  na  inovaci  technologie bezpečné
ochrany  vodních  ohřívačů, která  byla  přijata na 66. IEC  konferenci  v roce  2002 a v  roce 2006 byla také
přijata technologie dvojitého pohonu praček. Toto všechno dokazuje, že společnost Haier je světovou jedni-
čkou v inovační schopnosti produktů.
Rozdělení produktů klimatizace
Výrobní řada klimatizačních zařízení společnosti HAIER se rozděluje do dvou základních produktových
skupin DAC (Domácí a malá klimatizace) a CAC (Komerční klimatizační zařízení).


Klimatizace do bytu-nejvhodnější klimatizace LG-artcool,multi invertor.
Klimatizace do kanceláře-klimatizace LG,f-multi,xd-multi,single.
Klimatizace do serverovny-invertor.                                                              
Typy klimatizace LG

Montáž klimatizace do bytu oprava udržba servis klimatizace do bytu,vzduchotechnika

Klimatizace do bytu LG pro dosažení vybrošeného stylu byla výrobková řada klimatizací do bytu ArtCool vybavena novým čističem vzduchu NEO-PLASMA,antikorozní úpravou GOLD FIN a dalšími novými funkcemi ,jako je např. AUTO CLEAN.Výrobková řad od 2 kW do 10 kW je vhodna pro menší prostory,jako jsou ložnice,obývací pokoje,ale i větší kanceláře:
Invertory klimatizace LG představují špičku v oblasti efektivního využití technologie díky své inovované funkci.Namísto kompresoru s pevným počtem otáček ,je systém invertoru LG vybaven kompresorem s proměnlivou rychlostí otáček,což umožňuje přizpůsobyt okamžitý výkon skutečným podmínkám v místnosti.
Klimatizace MULTI SPLIT:

Klimatizace do bytu prodej oprava montáž servis a udržba vzduchotechniky


Provedení multi split klimatizace je nejideálnější řešení klimatizace pro rodinné domy,neboť se tak vyhnete nevzhledným instalacím několika venkovních klimatizačních jednotek na venkovní fasádě
vašeho domu.Jednou klimatizací lze ochladit až 9 pokojový byt,nebo rodinný dům.
Moderní technologie MPS(multi power system) používá 2, nebo více kompresorů(1 hlavní a 1,nebo více pomocných).Zatímco hlavní kompresor je během provozu klimatizační jednotky stále v provozu,
přídavné kompresory se zapínají a vypínají v závislosti na požadovaném výkonu,čímž se zabrání nadměrné spotřebě elektrické energie během nízké zátěže.
Prostředníctvím technologie MPS Invertor dosahují Multi split klimatizace LG v celosvětovém měřítku nejširšího provozního rozsahu:12%-120% v chlazení a 12%-138% v topení.Až 70% úsporu
energie při invertním řízení,dlohé potrubí až 200m a 30m převýšení.Díky těmto vlastnostem je chlazení a topení mnohem rychlejší.
Klimatizace MULTI V PLUS
Obrovský technologický skok v oblasti komerčních klimatizačních systemu znamenalo představení
systemu klimatizace VRV pod nazvem Multi V plus,Multi V sync,Multi V space procující s chladivem
R-410a,v provedení pouze chlazení,nebo s tepelným čerpadlem.System Multi V plus umožňuje rovnoměrně odstupňovaný výkonový rozsah od 12-115kW.Mezi další přednosti tohoto systému patří vysoká účinnost a nízká hlučnost invertního kompresoru,single systém potrubí a možnost napojení až 40 vnitřních jednotek,provozní rozsah 10-130%, celková délka potrubí 300m s výškovým převýšením 50m.
Nabízíme montáž,servis,opravy a udržbu klimatizace,chladící boxy,vzduchotechniky.

Montáž klimatizace do bytu klimatizace LG, Midea, Haier, Artel, Fairland, Whirlpool, Daikin, Alaska, Coolexpert

Klimatizace do bytu doporučujeme klimatizace LG,Toshiba,Midea a Haier.
Klimatizace do kanceláře doporučuji klimatizace LG,Haier,Midea a Artel.
Dodávka a prodej klimatizace do bytu,LG,Midea,Haier,Artel,Fairland.
Klimatizace,LG,Midea mají okrasné panely.Midea Vertu,LG Artcool.
Servis a udržbu klimatizace,provádíme preventivní,záruční,pozáruční.
Preventivní servis a udržba klimatizací-je třeba minimálně 2 krát ročně-obnáší,čištění a dezinfekci
výměníků,kontrolu tlaků chladiva,a kontrolů úniku chladiva,kontrolu elektro částí,zkoušku všech funkcí a
výkonových stupňů.
Prodej,servis,montáž,udržba vzduchotechniky,včetně Mar-Remak,Alteko.
Servis vzduchotechniky obnáší vyměnu filtru,zkoušku regulace Mar.

Montáž klimatizací nejčastěji provádíme do bytu,do kanceláře,do serveroven,nebo restaurací

Většina dodávaných klimatizací umožňuje topení,(tepelné čerpadlo)
Čističky vzduchu nejčastěji montujeme do bytu,do restaurací.
Odvhčovače vzduchu montujeme do bazenových místností,do bytů.
Vzduchotechnika se nejčastěji montuje do panelových domů,do bytů,kanceláří,hotelů,bazenů.
Chladiče kapalin se nejvíce využívají k chlazení celých budov-chladícím mediem je voda,
kterou chladí stroj.
Mobilní klimatizace-Midea,Artel
Klimatizace dodávamé-split-(nástěnná),kazetové klimatizace-(do sadrokartonových
podhledů),podstropní klimatizace,parapetní klimatizace,do vzt-(rozvod chladu vzt)              
multi-(více vnitřních jednotek a jedna venkovní)
Potrubí klimatizace se vede elektro lištami,nebo se zasekává do zdi.
Mobilní klimatizace jsou vhodné především pro malé a středně
velké místnosti, střešní byty, pronajaté byty, ve kterých podnájemník nesmí
dělat žádné stavební úpravy. Vývod teplého vzduchu  z klimatizační jednotky
ven z místnosti, je řešen pomocí plastové ohebné trubky o průměru cca 11 cm,
jenž se pootevřeným oknem,nebo otvorem ve zdi odvádí ven, do volného
prostoru. Samozřejmě ideální řešení je nechat si v jednom z méně otevíraných
oken vyříznout odpovídající otvor pro vyústění plastové trubky a odvádět horký
vzduch skrze uzavřené okno. Délka plastové trubky je omezená a to na 1 až 2m.
Chladící výkon mobilních jednotek se pohybuje kolem 2,5 až 3 kW, přičemž el. příkon
je méně než poloviční. Mobilní klimatizační jednotky dokáží kromě chlazení i topit
(cca 2kW - el. spirála), odvlhčovat, nebo působit jako účinný větrák
spojený s čističkou vzduchu.
Dělené klimatizace jsou vhodné pro celoroční využití v obytných i
průmyslových objektech, kde má klimatizační jednotka své pevné stanoviště.
Dělená klimatizace se skládá ze dvou hl. částí (vnitřní a vnější) a
pevného propojovacího vedení. Vnitřní, chladná část (výparník) je umístěna v
bytové jednotce v ochlazované místnosti a pevným měděným potrubím je
propojena s vnější jednotkou ( kompresor + kondenzátor), umístěnou vně objektu
na místě, kde nevadí určitá hlučnost vyvolaná kompresorem cca 50 – 60dB a
zvýšená teplota odcházejícího vzduchu. Chladící výkon dělených klim. jednotek se
pohybuje cca od 2 – 7 kW. El. příkon je opět méně než poloviční . Určité dělené
klimatizační jednotky mohou pracovat i v obráceném režimu a pak fungují jako
klasické tepelné čerpadlo, kdy např. pro tepelný výkon 3 kW potřebujeme pouze
850 W el. příkonu. I dělené klimat. jednotky dokáží samozřejmě účinně větrat,
čistit vzduch a odvlhčovat.
Vzduchotechnika-je zařízení které má za úkol upravovat a vyměňovat vzduch.
Dodáváme VZT značek Remak a Alteko včetně zapojení MAR.
KLIMATIZACE-dodáváme značek LG,Midea,Haier,Artel,Fairland,Whirlpool
Klimatizace LG-jedná se o velmi kvalitní  zařízení s moderním designem,
které je schopno uspokojit i ty nejvyšší nároky.
Klimatizace Midea-jedná se o kvalitní značku s moderním designem,
která se vyznačuje vysokou spolehlivostí.
Klimatizace Haier-velmi kvalitní značka,která výrabí sortiment
od klimatizací až po televizní přijímače.
Klimatizace Artel-velmi kvalitní značka,která výrabí sortiment
od klimatizací až po čističky vzduchu.
Klimatizace Fairland-tyto výrobky patří do střední kvalitativní třídy,
vyznačují se nižší cenou
nástěnná klimatizace-Tyto jednotky lze snadno nainstlovat do malého
prostoru,se vyznačují výjímečně vysokým chladícím výkonem.k dalším
charakterystyckým vlastnostem patří nízká hlučnost.
podstropní,parapetní klimatizace-V závislosti,kolik místa máte k dispozici,
mužete tyto jednotky instaloval pod strop,nebo na podlahu.
Směr vertikálního proudění chladného vzduchu mužete nastavit pomocí
dálkového ovladače.
kazetová klimatizace-Kazetové jednotky se montují pod strop,se používají
zejména v luxusnějších domácích aplikacích,nebo pro komerční potřeby,
např. v restauracích,obchodech a konferenčních místnostech.
kanalová klimatizace-Díky ukrytí ve stropě je tento typ vhodný k používání
v místnostech,kde je vyžadována sdružená,nebo individuální klimatizace
pro budovy s mnoha místnostmi,nebo halami,např. restaurace,
koncertní síně a hotely.Instalace těchto jednotek nepřekáží ani
umístění svítidel ani uspořádaní místností:prostřednictvím
instalace různých výustek lze snadno provést renovaci interieru.
multi klimatizace-Tyto jednotky jsou nejideálnější pro rodiné domy,neboť
se tak vyhnete nevzhledným instalacím několika venkovních jednotek na
venkovní fasádě vašeho domu.Jedním přístrojem ochladíte až 9
pokojový byt,nebo dům.

Kompletní dodávky,montáž a servis klimatizace do bytu Haier,Midea,Lg,Toshiba,Fairland,Artel,Whirlpool

Dodávky montáž prodej Čističek vzduchu indest.
Pradej,dodávky ,montáž odvlhčovače vzduchu Aerial.

Dodávky montáž klimatizace do bytu prodej,servis a udržba vzduchotechnika Alteko,Remak

Dodávky a montáž prodej fancoily Galletti,Gea
Dodávky a montáž Tepelná čerpadla a Chladiče kapalin Galletti
Záruční,pozáruční a preventivní servis klimatizace a vzduchotechniky.
     Prodáváme,opravujeme,servisujeme a montujeme tyto  typy klimatizací!
 1. klimatizace okenní
 2. klimatizace nastěnné
 3. klimatizace podstropní
 4. klimatizace kazetové
 5. klimatizace do VZT (mezistropní)
    Dodáváme,prodaváme,opravujeme,servisujeme a montujeme tyto značky klimatizací!
 1. LG klimatizace
 2. Midea klimatizace
 3. Haier klimatizace
 4. Artel klimatizace
 5. Fairland klimatizace
 6. Daikin klimatizace
Klimatizace LG a Klimatizace Toshiba tyto klimatizace patří mezi nejkvalitnější klimatizace do bytu.Klimatizace LG jsou tiché, mají nízkou spotřebu a neotřelý design
tyto vlastnosti jsou zakladní vlastnosti klimatizací LG.Klimatizace Toshiba dávají nejvyšší důraz na nízkou spotřebu a kvalitní filtraci proto se nedá přesně říci
jestli jsou lepší jako klimatizace do bytu, klimatizace LG nebo Klimatizace Toshiba. Klimatizace do bytu a montáž klimatizace, pro montáž je třeba uvádět ně-
kolik důležitých informací např. velikost místnosti a oken, jak se odvede kondenzát atd. vše je na této stránce nahoře.Tepelná čerpadla vzduch vzduch jsou
klimatizace  v obráceném režimu.
 • Klimatizace do bytu
 • Montáž klimatizace
 • Servis klimatizace
 • Oprava klimatizace
 • Toshiba klimatizace
klimatizace do bytu - LG

Montáž klimatizace - Klimatizace do bytu

Klimatizace do bytu